Chairmen

Luo, Professor Sulan (IST2017, President), PR China

Liang, Professor Songping (IST2017, Co-President), PR China

Teng, Professor Maikun (IST2017, Co-President), PR China

Zhang, Professor Yun (IST2017, Co-President), PR China


Secretariat

Dongting Zhangsun (Admin)

Hui Bing

Jinglin Wang

Manqi Zhangsun

Xiaopeng Zhu

Yanting Song

Ying Fu

Yong Wu

Zhongqiang Liu

Copyright reserved by International Sociaety on Toxinlogy IST